bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 16

Běda tobě, země, když král tvůj dítě jest, a knížata tvá ráno hodují.