bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 18

Ano pro lenost schází krov, a pro opuštění rukou kapává do domu.