bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 19

Pro obveselení strojívají hody, a víno obveseluje život, peníze pak ke všemu dopomáhají.