bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 3

I tehdáž, když blázen cestou jde, srdce jeho nedostatek trpí; nebo všechněm znáti dává, že blázen jest.