bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 5

Jest zlá věc, kterouž jsem viděl pod sluncem, totiž neprozřetelnost, kteráž pochází od vrchnosti,