bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 6

Že blázen postaven bývá v důstojnosti veliké, a bohatí že v nízkosti sedávají.