bible
bible

Kniha Kazatel kapitola 10 verš 7

Viděl jsem služebníky na koních, knížata pak, ana chodí pěšky jako služebníci.