bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 1

Já jsem růže Sáronská, a lilium při dolinách.