bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 10

Ozval se milý můj, a řekl mi: Vstaň, přítelkyně má, krásná má, a poď.