bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 11

Nebo aj, zima pominula, prška přestala a odešla.