bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 15

Zlapejte nám lišky, lišky maličké, ješto škodu dělají na vinicích, poněvadž vinice naše kvete.