bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 17

Ažby zavítal ten den, a utekli by stínové ti, navratiž se, připodobni se, milý můj, srně neb mladému jelenu na horách Beter.