bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 2

Jako lilium mezi trním, tak přítelkyně má mezi pannami.