bible
bible

Píseň Šalamounova kapitola 2 verš 9

Podobný jest milý můj srně aneb mladému jelenu; aj, on stojí za stěnou naší, vyhlédá z oken, patří skrze mříži.