bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 1

Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese.