bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 10

A budeť v ten den, že na kořen Izai, kterýž stane za korouhev národům, pohané pilně ptáti se budou; nebo odpočívání jeho bude slavné.