bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 12

A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země.