bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 13

I přestane nenávist Efraimova, a nepřátelé Judovi vyhlazeni budou. Efraim nebude nenáviděti Judy, a Juda nebude ssužovati Efraima.