bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 14

Ale vletí na rameno Filistinských k západu, a spolu loupiti budou národy východní. Na Idumejské a Moábské sáhnou rukou svou, a synové Ammon poslouchati jich budou.