bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 16

I bude silnice ostatkům lidu toho, kterýž zanechán bude od Assyrských, jako byla Izraelovi v ten den, když vycházel z země Egyptské.