bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 2

Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy.