bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 3

A bude stižitelný v bázni Hospodinově, a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, ani podlé slyšení uší svých trestati.