bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 5

Nebo spravedlnost bude pasem bedr jeho, a pravda přepásaním ledví jeho.