bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 6

I bude bydliti vlk s beránkem a pardus s kozlátkem ležeti; tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek spolu budou, a malé pacholátko je povede.