bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 7

Také i kráva a nedvědice spolu pásti se budou, a plod jejich spolu ležeti, lev pak jako vůl plevy jísti bude.