bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 11 verš 9

Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře svaté; nebo země naplněna bude známostí Hospodina, tak jako vodami moře naplněno jest.