bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 12 verš 2

Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin.