bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 12 verš 3

I budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení,