bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 12 verš 5

Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi.