bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 12 verš 6

Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest u prostřed tebe Svatý Izraelský.