bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 1

Břímě Babylona, kteréž viděl Izaiáš syn Amosův.