bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 10

Nebo hvězdy nebeské a planéty jejich nedopustí svítiti světlu svému; zatmí se slunce při vycházení svém, a měsíc nevydá světla svého.