bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 2

Na hoře vysoké vyzdvihněte korouhev, povyšte hlasu k nim, dejte návěští rukou, ať vejdou do bran knížecích.