bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 21

Ale lítá zvěř tam odpočívati bude, a domové jejich šelmami naplněni budou; bydliti budou tam i sovy, a příšery tam skákati budou.