bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 3

Já jsem přikázal posvěceným svým, povolal jsem také i udatných reků svých k vykonání hněvu svého, veselících se z vyvýšení mého.