bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 4

Hlas množství na horách, jakožto lidu mnohého, hlas a zvuk království a národů shromážděných: Hospodin zástupů sbírá vojsko k válce.