bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 5

Táhnou z země daleké od končin nebes. Hospodin a osudí prchlivosti jeho, aby poplénil všecku zemi.