bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 7

A protož všeliké ruce oslábnou, a všeliké srdce člověka rozplyne se.