bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 8

I budou předěšeni, svírání a bolesti je zachvátí, jako rodička stonati budou; každý nad bližním svým užasne se, tváře jejich k plameni podobné budou.