bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 13 verš 9

Aj, den Hospodinův přichází přísný, a zůřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť, a hříšníky její z ní vyhladil.