bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 15 verš 3

Na ulicích jeho přepáší se žíní, na střechách jeho i na ryncích jeho každý kvíliti bude, s pláčem se vraceje.