bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 16 verš 11

Protože střeva má nad Moábem jako harfa znějí, a vnitřnosti mé pro Kircheres.