bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 16 verš 12

I stane se, když zřejmé bude, an ustává Moáb nad výsostmi, že vejde do svatyně své, aby se modlil, však nic nespraví.