bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 16 verš 13

Toť jest to slovo, kteréž mluvil Hospodin o Moábovi již dávno.