bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 16 verš 7

Protož kvíliti bude Moáb před Moábem, jeden každý kvíliti bude; nad grunty Kirchareset úpěti budete, a říkati: Jižť jsou zkaženi.