bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 18 verš 3

Všickni obyvatelé světa, a přebývající na zemi, když bude korouhev vyzdvižena na horách, uzříte, a když troubiti se bude trubou, uslyšíte.