bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 18 verš 4

Nebo takto praví Hospodin ke mně: Spokojímť se, a podívám z příbytku svého, a budu jako teplo vysušující po dešti, a jako oblak dešťový v čas horké žně.