bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 18 verš 5

Před vinobraním zajisté, když se vypučí pupenec, a květ vydá hrozen trpký, ještě rostoucí, tedy podřeže révíčko noži, a rozvody odejme a zpodtíná.