bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 18 verš 6

I budou zanecháni všickni spolu ptactvu z hor, a šelmám zemským, a bude na nich přes léto ptactvo, a všeliké šelmy zemské na nich přes zimu zůstanou.