bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 19 verš 21

I bude známý Hospodin Egyptským; nebo poznají Egyptští Hospodina v ten den, a ctíti jej budou obětmi a dary, a činiti budou sliby Hospodinu, i plniti.